Almega auktorisation

Stockholms Städsystem AB är auktoriserat av Almega Städföretagen

Almega Städföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom ramen för Almega Tjänsteförbunden som organiserar Almega FM-företagen, Almega Hemserviceföretagen, Almega Saneringsföretagen och Almega Städföretagen & Almega Fönsterputsföretagen.

Branscherna har som huvudsaklig affärsidé att utföra serviceentreprenader och specialservice gentemot privat och offentlig verksamhet.

Kriterier för en Almega auktorisation

  • har F-skattsedel och är registrerat i moms- och arbetsgivaravgiftsregistret
  • inte har någon skatteskuld hos Kronofogden
  • har tillstyrkt revisionsberättelse registrerad hos Bolagsverket
  • är medlem i Almega Serviceföretagen och har därigenom kollektivavtal för sina medarbetare
  • ger alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal
  • följer Almega Serviceföretagen Allmänna Kontraktsvillkor eller motsvarande
  • har ansvarsförsäkring på minst det belopp de Allmänna Kontraktsvillkoren anger
  • följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer
  • har dokumenterat miljöledningssystem eller är miljöcertifierat
  • all personal skall bära Almegas serviceID (ID06)