Miljöarbete

Miljövänliga rutiner för en bättre framtid

Vårt verksamhetssystem för kvalitet och miljö ska ständigt förbättras för att säkerställa såväl kundtillfredsställelse som inre effektivitet och skydd av miljön genom att restprodukter återtas eller återvinns samt en effektiv resursanvändning.

Våra främsta insatser för miljön är att minska utsläpp till luft av koldioxid i samband med transporter, minimera vår kemikalieförbrukning och använda miljöanpassade rengöringsmedel.

Biologiska rengöringsmedel

Vi använder uteslutande biologiska rengöringsmedel från Innu-Sciene, en tillverkare vars produkter anses vara de mest miljövänliga produkterna som går att finna på marknaden!

Du finner också att vi har varuinformationsblad för samtliga rengöringsmedel vi använder. Dessa finns i dina lokaler i samtliga städrum för att du lätt ska kunna finna information om varje produkt vi använder, exempelvis vid en eventuell olycka (om någon råkat få rengöringsmedel i ögonen osv).

De biologiska rengöringsmedlen är betydligt hälsosammare än traditionella rengöringsprodukter, men städar trots det renare både nu och sen! Helt enkelt en bra produkt för allt och alla. Läs mer om produkterna på www.innu-sciene.com eller kontakta oss för ett möte.

Dokumenterade avvikelserapporter

I händelse av en olycka eller upptäckt av felaktighet som är miljörelaterad så har vi genom vårt ISO arbete tagit fram en särskild avvikelseblankett för miljöavvikelser. Ett exempel på en miljöavvikelse kan vara att hitta ett batteri i en vanlig papperskorg eller att någon på arbetsplatsen råkar få rengöringsmedel i ögonen.

Dokumenterade avvikelser protokollförs och gås igenom med kund och personal på kommande möte för att tillsammans säkerställa att det inte händer igen. Avvikelsen följs upp och signeras av driftledaren.