Miljö & Kvalitet

Miljövänlig städning i Stockholm

Vi är ett ISO 14001 miljöcertifierat städföretag i Stockholm 

Som städföretag i Stockholm har vi arbetat systematiskt med miljöfrågor sedan starten 1968 och varit certifierade sedan tidigt 1990 tal.

Hela miljöledningssystemet omfattar över 150 sidor med tydliga rutiner och protokoll för hur vi ska arbeta på bästa sätt utan att belasta miljön. Arbetssättet ser hela tiden till att vi sätter nya mål för verksamheten och fortsätter att pusha vårt miljöengagemang framåt.

Här är några exempel på vad miljövänlig städning innebär

 • 4 gånger per år har ledningen möten där miljöarbetet ses över
 • Låg vattenförbrukning
 • Biologiska rengöringsmedel med den högsta miljöcertifieringen
 • Städmaterial som har lång livscykel och minimal miljöpåverkan
 • Återvinning av utjänt städmaterial
 • Miljöutbildning för all personal varje år
 • Statistik över materialåtgång på kundnivå
Läs mer om vårt aktiva miljöarbete

Miljövänlig städning i Stockholm med kvalitet

Vi är ett ISO 9001 kvalitetscertifierat städföretag i Stockholm.

För oss handlar kvalitet om god serviceanda, respekt och engagemang för både kunder och personal.

Vårt ISO 9001 kvalitetsledningssystem omfattar över 150 sidor med rutiner, protokoll, manualer och processer som är ryggraden i vårt sätt att arbeta och som ska säkerställa att vi kan prestera den goda kvaliteten i alla led.

Här följer några exempel på hur vi arbetar med kvalitet

 • Personlig kontaktperson hos oss
 • Löpande kvalitetsuppföljning tillsammans med kunden
 • Löpande kundmöten
 • Tystnadsplikt och Almega Service-ID kort för all personal
 • Avvikelsehantering
 • Egna vikarier vid sjukfrånvaro
 • Årlig vidareutbildning för all personal
 • Hög kundnärvaro av driftledning
Läs mer om vår arbete med ISO