ISO-certifiering

ISO certifierad städfirma i Stockholm med kvalitet

ISO 9001

För oss handlar kvalitet om skräddarsydda lösningar anpassade efter just ditt önskemål som kund. Därför gör vi inga undantag för din nöjdhet och arbetar dagligen för att utveckla våra tjänster så att du ska få den lösning som passar dig bäst.

Vårt ISO 9001 kvalitetsledningssystem omfattar över 150 sidor med rutiner, protokoll, manualer och processer som är ryggraden i vårt sätt att arbeta.

Läs mer om ISO 9001 på SIS´s hemsida här

ISO 9001 - ett kvalitetsledningssystem

En ISO certifierad städfirma i Stockholm som kan kvalitet, se några exempel nedan:

Vikarie vid sjukfrånvaro
Vi ersätter sjukfrånvaro från dag 1. Detta för att garantera kunden säkerhet och trygghet. Vi anlitar aldrig underentreprenörer för att utföra vår avtalade lokalvård. Därmed kan kunden alltid vara säker på att personen som utför lokalvården är anställd av oss på Stockholms Städsystem AB.

Kundmöten
Vi har generellt möten med våra kunder 4 till 12 gånger per år, om inte kunden önskar annat. Under kundmötet deltar driftledaren samt kundens kontaktperson. Under kundmötet diskuteras bland annat leveransens helhet samt eventuella behov av extrainsatser såsom t ex fönsterputs. Våra kundmöten protokollförs alltid enligt en mötesagenda.

Säkerhet
Vi värdesätter våra kunders integritet. Därför har all vår personal tagit del av samt skrivit under en tystnadsplikt. All vår personal bär även vår egen designade klädsel för att man lätt ska kunna känna igen vår personal. Vi bär även alltid synligt med oss Almegas Service-ID kort.

Avvikelserapportering
Inom vårt kvalitetsledningssystem finns rutiner för avvikelsehantering. En särskild blankett finns upprättad för avvikelserapportering. Det finns en blankett för kvalitetsavvikelser samt en för miljöavvikelser. Dessa blanketter skall alltid fyllas i vid händelse av en avvikelse. Syftet är att ingen avvikelse får ”glömmas bort” utan skall åtgärdas omgående

ISO certifierad städfirma i Stockholm med miljömedvetenhet

ISO 14001

Vi är ett av de första städföretagen i Sverige som blev miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Sedan dess har många följt vårt exempel – något vi är väldigt stolta över! Allt fler har börjat inse vikten av att värna om miljö och natur och sitt ansvar gentemot den.

Vårt ISO 14001 miljöledningssystem omfattar över 150 sidor med rutiner och protokoll som genomsyrar vår verksamhets alla hörn.

Läs mer på SIS´s egna sida om hur man blir ISO certifierad för 14001 här

ISO 14001 - ett miljöledningssystem

En ISO certifierad städfirma i Stockholm med ett aktivt miljöarbete, se några exempel nedan:

Städmaterial
Vi använder den senaste städtekniken för att uppnå så bra resultat som möjligt och vi följer alltid olika materials skötselanvisningar, men om det finns likvärdiga mer miljövänliga metoder prioriteras dessa alltid. Vi städar mängder med olika material varje dag och vi vet hur man hanterar dessa för att maximera livslängd och funktion.

Rengöringsmedel
Biologiska rengöringsmedel har många fördelar jämfört med traditionella kemikalier. De biologiska rengöringsmedlen rengör inte bara för stunden utan även långsiktigt. Dom är dessutom betydligt mer miljövänliga än kemikalier. Läs mer på www.innu-science.se

Miljöutbildning
Vi har årligen vidareutbildning i vårt miljöledningssystem för samtliga anställda. Det kan handla om långsiktiga mål, dosering, handhavande och miljöpåverkan. Allt för att vår personal skall arbeta miljömotiverat.

Rengöringsmedelsstatistik 
Vi mäter hur mycket rengöringsmedel det går åt i praktiken på varje uppdrag. Detta delar vi sedan med antal arbetade timmar och får ett värde på hur mycket rengöringsmedel vi förbrukar per arbetad timme både på kundnivå men även på hela företaget. Detta är även ett av våra ISO mål.