Eric Unevik

Eric Unevik

Arbetat professionellt med lokalvård på Stockholms Städsystem sedan 2002, säljare och marknadsansvarig sedan 2007 och delägare från och med 2016.

Tel: +4684475164
E-post: eric@stadsystem.com